Testvériskoláink
Testvériskoláink
Menü
 
Besenyszög
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Nyári tábor

Beszámoló

2014. július 21.-27.-ig Balatonakaliban került sor a Testvériskolai kapcsolatok kialakítása a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola és az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola között TÁMOP 3.3.14.A-12/1-2013-0120 pályázatunk szakmai tervében meghatározott nyári bentlakásos programra.

            Mint arról már korábban hírt adtunk, ez a pályázat kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét támogatta, ahol hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak.

Számos együttműködési lehetőség adódott már az iskolák számára, de célzottan különböző helyzetű iskolák közötti kapcsolatok kialakítására irányuló kezdeményezés még nem valósult meg.

            A konstrukció lehetőséget teremt a tanulók és pedagógusaik számára, hogy a sajátjuktól eltérő helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a részvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái fejlődnek. A közös interakciók során csökken a tanulók előítéletessége.

            A program sajátosságaként a résztvevőket –akik ötödik, hatodik, hetedik évfolyamos tanulóink közül kerültek ki – 3 darab 9 fős csapatba osztottuk, melyben minden évfolyamból 3-3 fő vett részt. Ennek célja, hogy a komplex fizikai és ügyességi verseny során tanulóink megtapasztalják a csapatban történő tevékenységet, egymás segítésének fontosságát, a bajtársiasságot.

            A tábor minden napjának programjáról, foglalkozásairól részletes beszámolók készültek, a következő sorok ezekből villantják föl a legszebb pillanatokat.

            2014.július 21-én, 07.00 órakor autóbusszal indultunk Balatonakaliba a 7 napos bentlakásos táborba, 27 diák és 4 fő kísérő pedagógus. Mivel elég hosszú út állt előttünk, alkalmunk nyílt az elméleti ismétlés és rendszerezés lebonyolítására. Miután mindenki elhelyezkedett és megreggelizett, kezdetét vette egy tematikus ismétlés. Először kötetlen beszélgetés formájában igyekeztünk időrendi sorrendben feleleveníteni mindazt, ami februártól júniusig az iskolában e pályázat keretében történt. A heti foglalkozásokról, a kirándulásról és a testvériskola diákjaival történt személyes találkozásokról szóló élménybeszámolókat követően áttértünk a tematikus ismétlésre. 5 fő témakörben elsajátított ismeretek átismétlésére és rendszerezésére került sor: szövés, fazekasság, tájékozódás, földrajzi- csillagászati ismeretek,természetvédelem.

- Szövés témakörben: a fonalak csoportosítása, tulajdonságai, szövési technikák, szövéshez használatos eszközök neve és tulajdonságai, alapfogalmak és kifejezések számonkérése: szumákolás, szalagszövés, körmönfonás, kötélverés, sodrás, szövőkeret, szövőszék, szádfa, merkelőtű stb.

- Fazekasság témakörben: a megmunkálási technikák: gyúrás, nyújtás, sodrás, hengerítés, gömbölyítés fogalma, balesetvédelmi szabályok átismétlése a korongozó használatához.

- Tájékozódás témakörben: térképészeti alapismeretek, égtájak meghatározása, alapfogalmak, tájékozódás térkép segítségével, tájékozódás a természetben, iránytű, tájoló, GPS, mobiltelefon navigációs rendszereinek  használata.

- Csillagászat témakörben: égi objektumok, csillagképek átismétlése, űrkutatási alapismeretek felelevenítése.

- Természetvédelem témakörben: a tengerek, óceánok szennyezésének következményei, az emberi társadalom felelőssége a jövőért.

Az elméleti ismétlést, rendszerezést követően a gyerekek két gyakorlati szemléltetésen vehettek részt. A Tropicariumban megismerhették az óceánok csodálatos élővilágát, de azt is, hogyan szennyezi és mérgezi ezt az emberiség. A gyerekek számára tartott előadás igyekezett rámutatni az ember felelősségére a természet értékeinek megóvása érdekében.  A Bory-Várban pedig agyagból, kőből készült tárgyakat, szobrokat tekinthettünk meg és persze magát a várat, az emberi fantázia és alkotóerő csodálatos példáját.

 

 

A második napon egy gyakorlati és egy szellemi vetélkedőt bonyolítottunk le. A délelőtt folyamán  tájékozódási verseny keretében kellett számot adniuk tanulóinknak a megszerzett tudásukról, arról, hogyan tudnak egy térkép és egy mobiltelefon segítségével, teljesen idegen környezetben kijelölt objektumokat megtalálni.  Három, egyenként kilenc fős csapatban indultak neki a feladat teljesítésének, különböző kiindulási helyekről. Helyi lakosok és járókelők segítségét nem kérhették. Az egyik célállomás egy műemléki épületben megőrzött múzeumi gyűjtemény volt ahol a népi szövés-fonás és fazekasság emléktárgyait nézhettük meg és szép példáját láthattuk a múlt őrzésének.

A feladat sikeres teljesítését követően a csapatok egy mini golfpályán mérhették össze tudásukat, ahol     egyéb szellemi és logikai feladatokat is kaptak, amelyekben bizonyíthatták ügyességüket, leleményességüket is.

Délután két szellemi vetélkedőt rendeztünk, ahol a gyerekek a tanév során a szövés-fonás, fazekasság terén elsajátított ismeretekről és a Tropicariumban hallottakról és látottakról adtak számot. A három csapat egymástól elkülönítve, számítógépeken kapta meg a feladatsort, amelyet meghatározott idő alatt, a csapat tagoknak  közösen kellett megoldaniuk. Fontos volt a „csapatmunka”, a feladatlap kitöltését követően minden csapatnak értékelnie kellett önmagát, az egyéni és a csapatteljesítményt, hiszen a programban célunk, hogy a „munkafolyamatok végzése közben játékosan sajátítsák el a helyes magatartást, érzelmileg közelebb kerüljenek egymáshoz, barátságok szövődjenek”.

 

 

A projekt egyik kiemelt célja, hogy közvetlen vagy közvetett megismerési módszerekkel juttassuk ismeretekhez a gyerekeket a természet egyszerű dolgairól, jelenségeiről, másrészt fejlesszük a megismerési képességet és az ehhez kapcsolódó gondolkodási műveleteket a konkrét, a megfigyelésekre, mérésekre, viszonyításokra, egyszerű kísérletekre épülő tanulói tevékenységek által. Fontos feladatként kezeljük a természeti környezet értékeinek, azok állapotának feltárását, megismerését, beleértve a természetvédelmi alapismereteket is. Mindehhez kitűnő lehetőséget kínált a harmadik napon a Levendula Ház interaktív kiállítása, ahol a gyerekek az önálló ismeretszerzés legkülönbözőbb formái révén eleveníthették fel a projekt során már megszerzett természetföldrajzi ismereteiket illetve tehettek szert új, átfogó ismeretekre. Közben filmeket is láthattak a Föld felszínének kialakulásáról, a vulkáni működésről, Magyarország természetvédelmi területeiről, a tihanyi emberek és a természet évszázados együttéléséről, a hagyományok őrzéséről. Mindez felkeltette és erősítette bennük a lakóhelyük iránti felelősségérzetet, a helyi hagyományok és természeti értékek megóvásának fontosságát és bízunk benne, hogy felkeltette a hazaszeretet érzését is. A másfélórás interaktív foglalkozást követően a Tihanyi Apátságban tettünk látogatást, amelynek alapító oklevele a legrégebbi, eredeti formájában fennmaradt magyar szórványemlék. Latin nyelvű szövegében magyar szavakat, kifejezéseket is találunk:"feheruuaru rea meneh hodu utu rea" (Fehérvárra menő hadi útra). Ezzel és az Apátság békés, fennkölt hangulatával kívántuk elérni, hogy a délelőtt felébresztett érzések, gondolatok ebben a lelki megnyugvást sugárzó környezetben elmélyülhessenek. Hazatérve, az esti foglalkozás keretében activity játék formájában ismételtük át a nap eseményeit, a szerzett ismereteket, élményeket, érzéseket.

               A projekt során a gyerekeknek már több alkalommal is nyílt lehetőségük bizonyítani, hogy erősek, ügyesek képesek az akadályok leküzdésére mind egyénileg, mind csapatban. Az igazi kihívást azonban olyan akadálypálya jelenti, ahol mindenki elsődlegesen a saját erejére, ügyességére és találékonyságára van utalva, viszont az akadályok sikeres leküzdése érdekében állandóan figyelnek egymásra, segítséget, bíztatást adnak és kapnak társaiktól, együtt örülnek az akadályok sikeres leküzdésének és a végén büszkék önmagukra és társaikra is. Erre kínált kiváló lehetőséget a negyedik napon  a Zamárdi Kalandpark, ahol mind a 27 gyermek és a kísérő pedagógusok is igazi csapatmunkában küzdötték át magukat valamennyi akadályon. Nagy eredménynek tartjuk, hogy a tanulók kivétel nélkül, mind a 27-en legyőzték félelmeiket, fizikai –vélt-  korlátaikat és társaik buzdítása mellett valamennyien teljesítették a pályákat. Nagy összeborulások, vállveregetések, kacagás és büszkeséggel töltött remegések közben igen gyorsan telt az idő, de nem maradt el a megérdemelt jutalom, a felhőtlen szórakozás és fürdőzés öröme sem. Ez a nap rendkívül eredményes volt mind az egyéni személyiségfejlődés, mind a csapatépítés terén és szép példája volt annak, hogy a vélt korlátainkon túlléphetünk, az akaraterő, az önmagunkba és a társakba vetett hit és bizalom átsegíthet minden akadályon.

            A pénteki napot a közös tevékenykedés, a szerzett ismereteket követő alkotás folyamata és az elkészült művek feletti öröm határozta meg. A délelőtt folyamán a gyerekek a szövés-fonás terén szerzett ismereteiket alkalmazhatták, egymás után készültek a legkülönbözőbb már megismert technikákkal a szebbnél szebb kulcstartók, karkötők és egyéb dísztárgyak, amelyekkel megajándékozták egymást az új, illetve a tábor ideje alatt elmélyült barátságok emlékéül.

            Az esti foglalkozás a csillagászat jegyében telt. Átismételtük a tanult csillagképeket, egy, a gyerekek által az interneten talált ötlet alapján csillagképvetítőt készíthettek illetve a foglalkozás zárásaként csillagászati totót töltöttek ki a csapatok. A feladatokat ismét laptopon kapták, a csapatok egymástól elkülönítve dolgoztak és ismételten értékelniük kellett, hogy mennyire tudtak közösen, csapatként dolgozni, mennyire segítették, vagy hátráltatták az egyéni teljesítmények a közös munkát. Szembetűnő volt, hogy az értékelések a hét elején lezajlott szellemi vetélkedőhöz képest sokkal pozitívabbak voltak, erősödött tehát a csapatszellem. Toleránsabbak lettek egymás iránt, a túlzottan erős egyéniségek megtanulták visszafogni magukat annak érdekében, hogy mindenki részt vehessen és érvényesülhessen a közös munka során. Hogy mindenki ébren tudjon maradni az éjszakai csillag lesig, a kiváló csapatmunka elismeréseként  és az egész hetes munka jutalmaként valamennyien részt vehettek egy Neoton koncerten, ahol régi és új barátok valamennyien önfeledten szórakozhattak. Ezt követően a mólóról csodálatos látvány várt bennünket, a nyári csillagos égboltot tanulmányozhattuk, felfedezve a már ismert csillagképeket.

            A hatodik napi két foglalkozásunk a kerékpározás köré szerveződött. Szombaton késő délután kerékpározási ismereteinket elevenítettük föl a táborban, majd egy kerékpártúra következett, melyet egy igen érdekes program előzött meg. A gyerekek megismerkedhettek és kipróbálhattak egy leleményes szerkezetet, egy átalakított fordított kerékpárt. Nagy fejtörést okozott még a legügyesebb biciklistáinknak is, hogy hogyan is használják ezt a szerkezetet, amin minden fordítva működik. Sok sikertelen próbálkozást és jókora eséseket követően azonban volt, akinek csak sikerült néhány métert megtenni vele, példát adva arra, hogy a megszokás, a berögződött mozdulatok ellenére az ember képes megbirkózni váratlan helyzetekkel is.

Esti sétáink során sok olyan helyet láttunk távolról, melyeket szerettünk volna még egyszer látni közelebbről, ezért a pedagógusok készítettek egy térképet a gyerekeknek ,melyen ezek az „objektumok”  láthatóak . A gyerekek feladata több részből állt:

 

-          Indulás előtt ellenőrizzék le a kerékpárokat, hogy alkalmasak-e a biztonságos közlekedésre!

-          Ismételjük át a kerékpáros közlekedés szabályait és alkossunk közös szabályokat, melyek betartásával teljes biztonságban közlekedhetünk Balatonakaliban.

-          Keressék meg a térképen jelölt pontokat és a feleljenek a térképen feltett kérdésekre!

 

Tanulóink hozzá vannak szokva a kerékpáros közlekedéshez, ez viszont egy újfajta feladat volt, ezzel is példázva, hogy a megszokott tevékenységekből is lehet izgalmas új helyzeteket teremteni.

            Az utolsó napon került sor a hét eseményeinek felelevenítésére. Kötetlen beszélgetés keretében vettük sorra a napok eseményeit, történéseit, miközben elemeztük és értékeltük a közben nyújtott teljesítményeket mind az egyének, mind pedig a csapatok szemszögéből. Próbáltuk értelmezni és rendszerezni, melyik napon mit, miért csináltunk, hogyan épül ez be a projekt eddigi folyamatába. Nagy örömünkre többen is említették, hogy végre megértették, miért jó csapatban dolgozni, mennyire fontos a tolerancia, egymás segítése.  A gyerekek őszinte örömmel és lelkesedéssel osztották meg élményeiket, tapasztalataikat egymással, büszkén mutatták a hét során készített ajándéktárgyakat, amelyet a tábor lezárásaként  szeretettel nyújtottak át egymásnak.  A szóbeli értékeléseket tárgyi jutalmak átadása is követte. A csapatok fagyit, cukrot, csokoládét, gyümölcsöt kaptak, a sportban legjobban teljesítők pedig éremben részesültek. Az értékelést követően, a jól végzett munka tudatában, már engedve a honvágy érzésének indult el a csapat, hogy becsomagoljon és felejthetetlen élményekkel, tudásban, érzelmekben gazdagodva, új és megerősödött barátságok birtokában térjünk haza. Bízunk benne, hogy a tábor további lendületet adott a munka folytatásához és a gyerekek olyan élményekhez jutottak, amelyek meghatározóak lesznek további életükben.

Tettünk még egy utolsó sétát a parton, emlékezve a legszebb pillanatokra, majd az elfogyasztott ebédet követően elindultunk vissza, a hétköznapokba

 
Újszász
 

STAR STABLE ONLINE BLOG - Kattints ha te is játszol a játékkal, vagy csak érdekel :) Puszi Daisy    *****    ANEZKABLOG megnyitotta kapuit, ahol a valódi, õszinte életét, véleményét olvashatjátok el!    *****    Duguláselhárítás Debrecen    *****    Visszaszámlálás indul! A popzene 2018-as évét foglaljuk össze. Dalok, albumok, videoklipek.    *****    STAR STABLE ONLINE - R A J O N G Ó I O L D A L - Daisy Doveer - STAR STABLE ONLINE    *****    Aranysárkányok korának 617-edik esztendejében...    *****    If this is the end in fire we should burn together    *****    Keresett karakterek // Szerepjáték // Csatlakozz // Varázslat és Sárkányvér // Aneliath    *****    snowflakes in the wrong place    *****    ♛ ANELIATH ☉ varázslat és sárkányvér    *****    every monster was a (wo)man first    *****    Fedett lovardák,kör karámok, angol lovas bokszok, gép-takarmány tárolók gyártás,szerelését, építését vállaljuk!    *****    Meditációk az okkult életrõl    *****    SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP.SZEREZZ ÖRÖMET SZERETTEIDNEK KARÁCSONYRA,EGY SZEMÉLYISÉG ÉS SORS ANALÍZISSEL!VÁRLAK    *****    MINDIG SZÉP AJÁNDÉK EGY SZEMÉLYES HOROSZKÓP. Szerezz örömet SZERETTEIDNEK Karácsonyra egy tartalmas elemzéssel!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Tegyél egy próbát, én segítek az értelmezésben. Várlak!    *****    Rendelj szeretteidnek, asztrológiai elemzéseket, a 20-25 oldalas születési horoszkóp elõrejelzéssel,nagyon szép ajándék!    *****    Hamarosan, karácsony:rendelj, születési, elõrejelzési, párkapcsolati, fogamzási,hold horoszkópot, biotérképet ajándékba!    *****    szekelyhirdeto    *****    Te mit tennél, hogy a legnagyobb titkod, titok is maradjon?